DICT Słownik polsko-angielski, angielsko-polski


Słówka tygodnia Words of the week
Ubezpieczenie Insurance
pełne ubezpieczenie full cover
ubezpieczenie na życie life insurance
ubezpieczenie kosztów leczenia medical insurance
ubezpieczenie OC liability insurance
składka contribution

2017-06-08 14:04
Studia w Anglii?
Ja znam tylko opinie moich znajomych, którzy pojechali ...

2017-06-08 13:48
o'clock skąd się wzięło?
<!-- s:D --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" ...
Licznik: 1,058,403,189
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.