POLSKI [...]   ANGIELSKI [...] Def
składać się (z czegoś) consist
Licznik: 1,153,342,852
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.