POLISH   ENGLISH Def
przełknąć; przełykać chugalug
Counter: 1,144,921,152
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.