POLISH   ENGLISH Def
przełknąć; przełykać chugalug
Counter: 1,141,757,621
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.