POLISH   ENGLISH Def
mętność cloudiness
zachmurzenie cloudiness
Counter: 1,076,937,809
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.