POLISH   ENGLISH Def
wpółpraca; wspólne działanie co-action
Counter: 1,143,182,398
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.