POLISH   ENGLISH Def
czołowy; frontalny; przedni frontal
Counter: 1,143,403,326
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.