POLISH   ENGLISH Def
dzielić na dwie części dichotomise
Counter: 1,072,129,470
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.