POLISH   ENGLISH Def
fałd krętniczo-kątniczy; Plica ileocaecalis ileo-caecal fold
ujście krętniczo-kątnicze; ujście zastawki krętniczej; Ostium ileocaecale; Ostium valvae ilealis ileo-caecal orifice
brodawka krętniczo-kątnicza; brodawka krętnicza; Papilla ileocaecalis; Papilla ilealis ileo-caecal papilla
zastawka krętniczo-kątnicza; Valva ileocaecalis; Valva ileocecalis; Valva ilealis ileo-caecal valve
fałd krętniczo-kątniczy; Plica ileocaecalis ileo-cecal fold
ujście krętniczo-kątnicze; ujście zastawki krętniczej; Ostium ileocaecale; Ostium valvae ilealis ileo-cecal orifice
brodawka krętniczo-kątnicza; brodawka krętnicza; Papilla ileocaecalis; Papilla ilealis ileo-cecal papilla
zastawka krętniczo-kątnicza; Valva ileocaecalis; Valva ileocecalis; Valva ilealis ileo-cecal valve
zapalenie jelita krętego i kątnicy ileocaecal
fałd krętniczo-kątniczy; Plica ileocaecalis ileocaecal fold
ujście krętniczo-kątnicze; ujście zastawki krętniczej; Ostium ileocaecale; Ostium valvae ilealis ileocaecal orifice
brodawka krętniczo-kątnicza; brodawka krętnicza; Papilla ileocaecalis; Papilla ilealis ileocaecal papilla
zachyłek krętniczo-kątniczy dolny; Recessus ileocaecalis inferior; Recessus ileocecalis inferior inferior ileo-caecal recess
zachyłek krętniczo-kątniczy górny; Recessus ileocaecalis superior superior ileo-caecal recess
zachyłek krętniczo-kątniczy dolny; Recessus ileocaecalis inferior; Recessus ileocecalis inferior inferior ileo-cecal recess
zachyłek krętniczo-kątniczy górny; Recessus ileocaecalis superior superior ileo-cecal recess
zachyłek krętniczo-kątniczy dolny; Recessus ileocaecalis inferior; Recessus ileocecalis inferior inferior ileocaecal recess
zachyłek krętniczo-kątniczy górny; Recessus ileocaecalis superior superior ileocaecal recess
zachyłek krętniczo-kątniczy dolny; Recessus ileocaecalis inferior; Recessus ileocecalis inferior inferior ileocecal recess
ujście krętniczo-kątnicze; ujście zastawki krętniczej; Ostium ileocaecale; Ostium valvae ilealis ileocecal orifice
fałd krętniczo-kątniczy; Plica ileocaecalis ileocecal fold
brodawka krętniczo-kątnicza; brodawka krętnicza; Papilla ileocaecalis; Papilla ilealis ileocecal papilla
zastawka krętniczo-kątnicza; Valva ileocaecalis; Valva ileocecalis; Valva ilealis ileocaecal valve
zastawka krętniczo-kątnicza; Valva ileocaecalis; Valva ileocecalis; Valva ilealis ileocecal valve
Counter: 1,151,088,214
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.