POLISH   ENGLISH Def
intrygi mischief
spiskować; knuć intrygi cabal
Counter: 1,143,122,726
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.