POLISH   ENGLISH Def
liczniejszy; liczebniejszy superior
Counter: 1,151,090,555
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.