POLISH   ENGLISH Def
błędnie odczytać misread
Counter: 1,058,440,254
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.