POLISH   ENGLISH Def
błędnie odczytać misread
Counter: 1,137,554,984
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.