POLISH   ENGLISH Def
błędnie odczytać misread
Counter: 1,094,249,969
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.