POLISH   ENGLISH Def
wyrastać (z czegoś) outgrow
Counter: 1,133,496,524
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.