POLISH   ENGLISH Def
przecenić; przeceniać oversell
Counter: 1,133,495,697
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.