POLISH   ENGLISH Def
skwierczeć fizz
skwierczeć sizzle
Counter: 1,146,162,626
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.