POLISH   ENGLISH Def
rozwiązywać; rozpuszczać unbind
Counter: 1,094,302,611
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.