POLISH   ENGLISH Def
rozwiązywać; rozpuszczać unbind
Counter: 1,072,128,699
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.