POLISH   ENGLISH Def
rozwiązywać; rozpuszczać unbind
Counter: 1,133,581,546
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.