POLISH   ENGLISH Def
rozwiązywać; rozpuszczać unbind
Counter: 1,053,771,563
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.