POLISH [...]   ENGLISH [...] Def
Waldorf
sałatka warzywna salad
sałatka; surówka salad
Counter: 1,132,160,075
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.