POLISH [...]   ENGLISH [...] Def
c'est
lewy kąt LA
zgodnie z zasadami sztuki LA
rywalizować vie
Counter: 1,146,760,251
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.