POLISH [...]   ENGLISH [...] Def
obraz {m} image
wizerunek {m} image
obraz; wizja image
analyzer〈=EN
Counter: 1,146,121,260
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.