POLISH [...]   ENGLISH [...] Def
krok [okręt] {m} step
krok {m} step
stopień (na schodach) step
do into
Counter: 1,151,012,493
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.