POLISH [...]   ENGLISH [...] Def
sukces {m} success
przebój success
wynagrodzenie {n} fee
Counter: 1,146,162,283
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.