DICT Polish-English, English-Polish Dictionary


Słówka tygodnia Words of the week
Ubezpieczenie Insurance
pełne ubezpieczenie full cover
ubezpieczenie na życie life insurance
ubezpieczenie kosztów leczenia medical insurance
ubezpieczenie OC liability insurance
składka contribution

Jun 8, 2017 2:04 PM
Studia w Anglii?
Ja znam tylko opinie moich znajomych, którzy pojechali ...

Jun 8, 2017 1:48 PM
o'clock skąd się wzięło?
<!-- s:D --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" ...
Counter: 221,580,893
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.