DICT Polish-English, English-Polish Dictionary


Słówka tygodnia Words of the week
Wyrazy zdradliwe Confusing words
aktualnie currently
faktycznie actually
dokładny accurate
ustawa act
akt nude

Jul 12, 2017 2:59 PM
Tłumaczenia chiński
Nazywam się Agnieszka Dobrochowska-Xing, jestem ...

Jun 30, 2017 2:47 PM
Obrazy na płotnie?
Czy spodobałby się Wam obraz na płótnie, gdybyście taki ...
Counter: 1,065,586,460
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.