DICT Słownik polsko-angielski, angielsko-polski


Słówka tygodnia Words of the week
Wyrazy zdradliwe Confusing words
aktualnie currently
faktycznie actually
dokładny accurate
ustawa act
akt nude

2017-07-12 14:59
Tłumaczenia chiński
Nazywam się Agnieszka Dobrochowska-Xing, jestem ...

2017-06-30 14:47
Obrazy na płotnie?
Czy spodobałby się Wam obraz na płótnie, gdybyście taki ...
Licznik: 1,065,705,609
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.