Instalacja
Jeżeli chcesz mieć możliwość szybkiego przetłumaczenia wybranego słowa, bez konieczności wcześniejszego przechodzenia na stronę polsko-angielskiego słownika DICT, wystarczy dodać do przeglądarki internetowej Firefox odpowiednią wtyczkę.

Jeżeli chcesz dodać wtyczkę do słownika DICT z polskim interfejsem kliknij tutaj. Natomiast jeżeli chcesz dodać wtyczkę do słownika z interfejsem angielskim kliknij tutaj. W danej chwili wystarczy zainstalować tylko jedną wersje wtyczki.

Deinstalacja
Aby usunąć z przeglądarki internetowej Firefox zainstalowaną wtyczke do polsko-angielskiego słownika DICT należy:

  1. Przejść do katalogu "searchplugins", który znajduje sie w katalogu, w którym została zainstalowana przeglądarka Firefox.
  2. Usunąć z podkatalogu "searchplugins" pliki "e-dict.png" i "e-dict.src" dla wersji słownika z interfejsem polskim lub pliki e-dict-en.png i "e-dict-en.src" dla wersji słownika z interfejsem angielskim.
  3. Zamknąć i ponownie uruchomia przeglądarkę internetową.
Tłumaczenie
Aby przetłumaczyć wybrane słowo:
  1. Wybierz polsko-angielski sownik DICT z listy dostępnych wyszukiwarek na panelu Wyszukiwarek internetowych (Rys. 1). Lista wyszukiwarek znajduje się w prawym-górnym rogu okna przeglądarki internetowej Firefox.
  2. W polu edycyjnym wpisz słowo (Rys. 2), które chcesz przetłumaczyć i naciśnij klawisz ENTER, a w wyniku otrzymasz listę jego tłumaczeń.
Change interface to: