Tłumaczenie w słowniku polega na wpisaniu poszukiwanego wyrażenia w pole tekstowe umieszczone w pierwszej ramce słownika. Dla słownika polsko <--> angielskiego należy podać wyrażenie polskie lub angielskie, dla słownika polsko <-> niemieckiego należy podać wyrażenie polskie lub niemieckie. Nad tym polem umieszczone są przyciski , które pozwalają na wpisanie specyficznych znaków dla danego języka. Aby znaleść tłumaczenia wpisanego wyrażenia należy kliknąć na przycisk .
Podane wyrażenia wyszukiwane są w obu językach aktualnie wybranego słownika . Jeżeli wyrażenie składa się z kilku słów, to wynikiem wyszukiwania będzie tłumaczenie całego zadanego wyrażenia oraz tłumaczenia poszczególnych jego słów .
Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w poniższej ramce.
Pojedynczy wiersz w tej ramce oznacza odnalezione tłumaczenie dla wyrażenia, poszczególnego słowa lub wyrażenia zawierającego szukane wyrażenie. Przez kliknięcie poszczególnego wyrażenia w wynikach można wyszukać wszystkie jego znaczenia, wyrażenia zawierające te wyrażenie lub tłumaczenia słów zawartych w tym wyrażeniu.

Obok tłumaczeń znajdują się ikonki, które odpowiednio oznaczają przejście do strony z wymową słowa angielskiego , angielskojęzyczną definicję tego słowa , wyszukiwaniem w Google lub jego tłumaczeniem na język niemiecki

ZOBACZ TEŻ:

Integracja wtyczki do słownika z twoją przeglądarką: Mozilla lub Firefox.

Change interface to: