Instalacja
Jeżeli chcesz mieć możliwość szybkiego przetłumaczenia wybranego słowa, bez konieczności wcześniejszego przechodzenia na strone polsko-angielskiego słownika DICT, wystarczy dodać do przeglądarki internetowej Mozilla odpowiednią wtyczke.

Jeżeli chcesz dodać wtyczke do słownika DICT z polskim interfejsem kliknij tutaj. Natomiast jeżeli chcesz dodać wtyczke do słownika z interfejsem angielskim kliknij tutaj. W danej chwili wystarczy zainstalować tylko jedną wersje wtyczki.

Deinstalacja
Aby usunąć z przeglądarki internetowej Mozilla zainstalowaną wtyczke do polsko-angielskiego słownika DICT należy:

  1. Przejść do katalogu "searchplugins", który znajduje sie w katalogu, w którym została zainstalowana przeglądarka Mozilla.
  2. Usunąć z podkatalogu "searchplugins" pliki "e-dict.png" i "e-dict.src" dla wersji słownika z interfejsem polskim lub pliki e-dict-en.png i "e-dict-en.src" dla wersji słownika z interfejsem angielskim.
  3. Zamknąć i ponownie uruchomia przeglądarkę internetową.
Tłumaczenie
Aby przetłumaczyć wybrane słowo:
  1. Naciśnij klawisz F9 lub rozwin w menu "View" podmenu "Show/Hide", a następnie wybierz polecenie "Sidebar". Spowoduje to wyświetlenie okna "Sidebar" po lewej stronie okna przeglądarki internetowej Mozilla.
  2. W oknie "Sidebar" wybierz zakładkę "Search".
  3. Na zakładce "Search" rozwiń listę zatytułowaną "using" i wybierz z niej polsko-angielski słownik DICT (Rys. 1). Jeżeli zostaniesz poproszony, to zdecyduj, czy słownik DICT ma być Twoją domyślną wyszukiwarką.
  4. W polu edycyjnym powyżej listy "using" wpisz słowo (Rys. 2), które chcesz przetłumaczyć i naciśnij klawisz ENTER, a w wyniku otrzymasz listę jego tłumaczeń.
Change interface to: