To indicate a branch of science that a particular word comes from, we have added qualifiers. These follow the Polish translations of words belonging to various categories. Here is a list of qualifiers that you may come across while searching our word base.

Qualifier Wyjaśnienie Explanation
A
[Am]angielski amerykańskiAmerican English
[anat]anatomiaanatomy
[archeol]archeologiaarcheology
[arch]architekturaarchitecture
[art]sztukaart
[astr]astronomiaastronomy
[aut]automatykaautomatic control engineering
B
[biol]biologiabiology
[biznes]język biznesubusiness
[bot]botanikabotany
[Br]angielski brytyjskiBritish English
[bud]budownictwobuilding engineering
C
[ceram]ceramikaceramics
[chem]dziedzina chemiichemistry
D
[dosł]w znaczeniu dosłownymexact meaning
[druk]drukarstwoprinting
E
[ekon]wyrażenia ekonomiczneeconomy
[elektr]elektronikaelectronics
F
[film]słownictwo związane z filmemfilm
[filoz]filozofiaphilosophy
[fin]finansefinance
[fiz]fizykaphysics
[fizj]fizjologiaphysiology
[fizjot]fizjoterapiaphysiotherapy
[fot]fotografiaphotography
[foto]fotografiaphotography
G
[geogr]geografiageography
[geol]geologiageology
[górn]górnictwomining
[gram]gramatykagrammar
H
[handl]terminologia handlowatrade terms
[hist]historiahistory
[hydro]hydrogeologiahydrogeology
I
[inf]słownictwo informatycznesoftware engineering
[int]InternetInternet
[inż]inżynieriaengineering
K
[kol]kolejnictworailway system
[komp]słownictwo komputerowecomputing
[kulin]kuchniacookery
[kult]kulturaculture
L
[lit]literaturaliterature
[log]logistykalogistics
[lot]terminy lotniczeair terms
M
[mark]marketingmarketing
[mat]matematykamathematics
[mech]mechanikamechanics
[med]medycynamedicine
[mil]wojskowośćmilitary science
[min]mineralogiamineralogy
[muz]muzykamusic
N
[niereg]czasownik nieregularnyirregular verb
O
[ornit]ornitologiaornithology
P
[papiern]papiernictwopapermaking industry
[pat]patentowypatent
[pej]pejoratywniepejorative
[podat]słownictwo podatkowetax terms
[polit]politykapolitics
[pot]wyrażenie potocznecolloquial expression
[prawn]prawolaw
[przen]w przenośnimetaphor
[przysl]przysłowieproverb
[psych]psychologiapsychology
R
[rach]rachunkowośćaccounting
[rel]religiareligion
[roln]rolnictwoagriculture
S
[sl. am]amerykańskie wyrażenie slangoweamerican slang expression
[sl]wyrażenie slangoweslang expression
[slang]wyrażenie slangoweslang expression
[sport]sportsport
[stat]statystykastatistics
T
[tech]słownictwo technicznetechnology
[teol]teologiatheology
W
[wojsk]wojskowośćmilitary science
[wulg]wulgaryzmvulgar expression
Z
[zool]zoologiazoology
Ż
[żegl]żeglarstwosailing
Zmień interfejs na: