Aby oznaczyć dziedzinę wiedzy, z której pochodzi dane słówko, wprowadziliśmy kwalifikatory. Znajdują się one przy polskich tłumaczeniach słów należących do różnych kategorii. Oto lista kwalifikatorów, na które możecie się natknąć przeszukując bazę słownika.

Kwalifikator Wyjaśnienie Explanation
A
[Am]angielski amerykańskiAmerican English
[anat]anatomiaanatomy
[archeol]archeologiaarcheology
[arch]architekturaarchitecture
[art]sztukaart
[astr]astronomiaastronomy
[aut]automatykaautomatic control engineering
B
[biol]biologiabiology
[biznes]język biznesubusiness
[bot]botanikabotany
[Br]angielski brytyjskiBritish English
[bud]budownictwobuilding engineering
C
[ceram]ceramikaceramics
[chem]dziedzina chemiichemistry
D
[dosł]w znaczeniu dosłownymexact meaning
[druk]drukarstwoprinting
E
[ekon]wyrażenia ekonomiczneeconomy
[elektr]elektronikaelectronics
F
[film]słownictwo związane z filmemfilm
[filoz]filozofiaphilosophy
[fin]finansefinance
[fiz]fizykaphysics
[fizj]fizjologiaphysiology
[fizjot]fizjoterapiaphysiotherapy
[fot]fotografiaphotography
[foto]fotografiaphotography
G
[geogr]geografiageography
[geol]geologiageology
[górn]górnictwomining
[gram]gramatykagrammar
H
[handl]terminologia handlowatrade terms
[hist]historiahistory
[hydro]hydrogeologiahydrogeology
I
[inf]słownictwo informatycznesoftware engineering
[int]InternetInternet
[inż]inżynieriaengineering
K
[kol]kolejnictworailway system
[komp]słownictwo komputerowecomputing
[kulin]kuchniacookery
[kult]kulturaculture
L
[lit]literaturaliterature
[log]logistykalogistics
[lot]terminy lotniczeair terms
M
[mark]marketingmarketing
[mat]matematykamathematics
[mech]mechanikamechanics
[med]medycynamedicine
[mil]wojskowośćmilitary science
[min]mineralogiamineralogy
[muz]muzykamusic
N
[niereg]czasownik nieregularnyirregular verb
O
[ornit]ornitologiaornithology
P
[papiern]papiernictwopapermaking industry
[pat]patentowypatent
[pej]pejoratywniepejorative
[podat]słownictwo podatkowetax terms
[polit]politykapolitics
[pot]wyrażenie potocznecolloquial expression
[prawn]prawolaw
[przen]w przenośnimetaphor
[przysl]przysłowieproverb
[psych]psychologiapsychology
R
[rach]rachunkowośćaccounting
[rel]religiareligion
[roln]rolnictwoagriculture
S
[sl. am]amerykańskie wyrażenie slangoweamerican slang expression
[sl]wyrażenie slangoweslang expression
[slang]wyrażenie slangoweslang expression
[sport]sportsport
[stat]statystykastatistics
T
[tech]słownictwo technicznetechnology
[teol]teologiatheology
W
[wojsk]wojskowośćmilitary science
[wulg]wulgaryzmvulgar expression
Z
[zool]zoologiazoology
Ż
[żegl]żeglarstwosailing
Change interface to: