POLSKI   ANGIELSKI Def
brak wydzielania śluzu amyxorrhea
Licznik: 1,195,898,589
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.