POLSKI   ANGIELSKI Def
antena {f} antenna
czułek {m} antenna
antena (pasywne urządzenie dla transmisji i/lub odbioru sygnałów radiowych czy telewizyjnych) antenna
czułek; macka antenna
rożek (u ślimaka) antenna
układ antenowy antenna array
zysk anteny (skuteczność lub moc sygnału uzyskiwanego w antenie) antenna gain
impedancja anteny (stosunek napięcia do prądu) antenna impedance
płat antenowy; charakterystyka anteny (dwu- lub trójwymiarowy opis konfiguracji i typu anteny) antenna lobe
mostek szumów anteny (urządzenie diagnostyczne dla określania całkowitej impedancji systemu antenowego) antenna noise bridge
płat antenowy; charakterystyka anteny (dwu- lub trójwymiarowy opis konfiguracji i typu anteny) antenna pattern
polaryzacja anteny (szereg struktur czy schematów maksymalizujących skuteczność anteny) antenna polarization
antena Adcocka (typ anteny nadawczo-odbiorczej) Adcock antenna
antena aktywna driven antenna
antena Alexandersona (antena o pionowej polaryzacji używana dla niskich i bardzo niskich częstotliwości) Alexanderson antenna
antena Alforda (antena o prostokątnej pętli) Alford antenna
antena aperiodyczna (konstrukcja anteny bez tendencji do drgań w zakresie częstotliwości, do których była dostrojona) aperiodic antenna
antena aperturowa (używana jako szczelina, przez którą przechodzi większość energii promieniowania) aperture antenna
antenica malabarska; Antennarius hispidus toadfish
ognica rogata; Pterois antennata (gatunek ryby) antennata lion fish
ognica rogata; Pterois antennata (gatunek ryby) antennata lionfish
ognica rogata; Pterois antennata (gatunek ryby) broad-banded firefish
ognica rogata; Pterois antennata (gatunek ryby) spotfin lion fish
ognica rogata; Pterois antennata (gatunek ryby) spotfin lionfish
Licznik: 1,183,724,852
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.