POLSKI   ANGIELSKI Def
panowanie (nad kimś); dominacja ascendency
Licznik: 1,172,884,577
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.