POLSKI   ANGIELSKI Def
oblecieć; przelecieć dokoła circumaviate
Licznik: 1,171,037,497
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.