POLSKI   ANGIELSKI Def
powoływać do wojska conscribe
Licznik: 1,175,465,321
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.