POLSKI   ANGIELSKI Def
bezużyteczne dane; śmieci cybershit
Licznik: 1,185,112,667
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.