POLSKI   ANGIELSKI Def
europejski European
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny European Economic and Social Committee
Europejski Obszar Gospodarczy European Economic Area
Europejski Obszar Gospodarczy (powstał w 1991 na mocy porozumienia politycznego krajów Wspólnot Europejskich i państw EFTA) EEA
Europejski Obszar Gospodarczy (powstał w 1991 na mocy porozumienia politycznego krajów Wspólnot Europejskich i państw EFTA) European Economic Area
europejski plan obrony European defence plan
europejski plan obrony European defense plan
Europejski System Walutowy European Monetary System
Europejski System Zintegrowanych Rachunków Gospodarczych European System of Accounts
Europejski Trybunat Sprawiedliwości European Court of Justice
Europejski Trybunał Obrachunkowy European Court of Auditors
Europejski Trybunał Praw Człowieka European Court of Human Rights
czas środkowoeuropejski CET(Central European Time)
indoeuropejski Indo-European
Jednolity Akt Europejski Single European Act
Parlament Europejski European Parliament
Parlament Europejski the European Parliament
(w hotelu) standard europejski (oznacza rezerwację pokoju bez wyżywienia) European plan
Jednolity Akt Europejski (wszedł w życie 1 lipca 1987 roku) SEA
Jednolity Akt Europejski (wszedł w życie 1 lipca 1987 roku) Single European Act
rak europejski słodkowodny; Astacus astacus European crayfish
Trybunał Sprawiedliwości; Europejski Trybunał Sprawiedliwości (powiązany z Unią Europejską) European Court of Justice
czas Zulu(zachodnioeuropejski) Zulu time
czas środkowoeuropejski, CSE Central European time(CET)
Licznik: 1,187,711,361
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.