POLSKI   ANGIELSKI Def
pastwisko lub obora do opasu bydła feedlot
Licznik: 1,183,725,857
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.