POLSKI   ANGIELSKI Def
wstawka; wklejka; wypustka inset
Licznik: 1,170,740,293
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.