POLSKI   ANGIELSKI Def
wstawka; wklejka; wypustka inset
Licznik: 1,176,341,659
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.