POLSKI   ANGIELSKI Def
luźny; rozluźniony; poluzowany slack
Licznik: 1,190,006,995
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.