POLSKI   ANGIELSKI Def
oddziały powietrzno-desantowe airborne troops
Licznik: 1,187,381,437
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.