POLSKI   ANGIELSKI Def
powlekać; nakładać overlay
Licznik: 1,170,768,144
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.