POLSKI   ANGIELSKI Def
ustawiony (fabrycznie) pre-set
Licznik: 1,176,341,517
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.