POLSKI   ANGIELSKI Def
ustawiony (fabrycznie) pre-set
Licznik: 1,183,806,008
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.