POLSKI   ANGIELSKI Def
odmowa {f} refusal
odmowa łączna blanket refusal
Licznik: 1,167,945,491
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.