POLSKI   ANGIELSKI Def
bardziej srogi; bardziej surowy stricter
Licznik: 1,183,351,313
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.