POLSKI   ANGIELSKI Def
podrozdział {m} sub-clause
Licznik: 1,187,382,671
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.