POLSKI   ANGIELSKI Def
The Union Flag is flying at half mast at Buckingham Palace to mark the death of the Queen Mother. at half-mast
Thebe {f} Thebe
Theretra alecto (motyl z rodziny zawisaków) levant hawkmoth
Theretra boisduvalii (motyl z rodziny zawisaków) Boisduval's hawkmoth
Theretra cajus; Sphinx cajus (motyl z rodziny zawisaków) cream striped hawk
Theretra jugurtha (motyl z rodziny zawisaków) green striped hawk
Theretra monteironis; Chaerocampa monteironis (motyl z rodziny zawisaków) lesser cream striped hawk
Theretra nessus (australijski motyl z rodziny zawisaków) yam hawkmoth
Theretra oldenlandiae; Sphinx oldenlandiae (motyl z rodziny zawisaków) impatiens hawk moth
Theretra orpheus; Chaerocampa orpheus (motyl z rodziny zawisaków) lined hawk
thesaurus (dawna nazwa publikacji przynoszących komplet wiedzy z danej dziedziny) thesaurus
Thespieus macareus (motyl z rodziny powszelatkowatych) chestnut-marked skipper
ten; ta; to the
cała wiedza (na jakiś temat) the A to Z of something
osoby w podeszłym wieku the aged
(powiedzenie) padało bardzo wiele przekleństw the air was blue with oaths
amerykański sen; sukces po amerykańsku/w amerykańskim stylu the American Dream
niedaleko pada jabłko od jabłoni the apple doesn't fall far from the tree
wniosek został przegłosowany" (sformułowanie Spikera Izby Gmin, gdy ogłasza wynik głosowania) the Ayes have it
czyjś ruch; czyjaś kolej na działanie the ball is in one's court
piłka jest po czyjejś stronie; czas na czyjś ruch the ball is in somebody's court
twoja kolej; twój ruch the ball's in your court
obawy się potwierdzają; staje się najgorsze the balloon goes up
to, co najistotniejsze; podstawa the bare bones
Licznik: 1,180,624,445
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.