POLSKI   ANGIELSKI Def
rozwiązywać; rozpuszczać unbind
Licznik: 1,183,805,832
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.