POLSKI   ANGIELSKI Def
nieszczęście; zgryzota unhappiness
Licznik: 1,190,004,609
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.