POLSKI   ANGIELSKI Def
warkocz; warkoczyk plait
Licznik: 1,175,460,919
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.