POLSKI   ANGIELSKI Def
się; siebie; sobie; sobą yoursen
Licznik: 1,180,624,730
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.