POLSKI   ANGIELSKI Def
cekin (średniowieczny dukat wenecki) zecchino
Licznik: 1,189,815,188
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.